• Oefentherapeut Mensendieck sinds 1980
  • NGS sportmasseur sinds 1980
  • Slaapoefentherapeut sinds april 2018
  • Lid van de VvOCM en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister

Wat is Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het opheffen en voorkomen van klachten als gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

De oefentherapeut behandelt uw klachten en adviseert. Oefentherapie maakt u bewuster van de alledaagse activiteiten, zoals: bukken, tillen, zitten, lopen etc.

Het zijn activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Door het verbeteren van deze eenvoudige bewegingen, die u vaak maakt, zijn de klachten vaak al flink terug te dringen. Juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van uw leven.

De oefentherapeut is uw persoonlijke coach. Tijdens de behandeling leert u bewegen met een juiste belasting van spieren en gewrichten, u verbetert uw houding en ontdekt de optimale manier van bewegen.

Verhoogd risico

Oefentherapie Mensendieck is ook preventief bedoeld voor risicogroepen.

Hierbij gaat het om mensen met een verhoogde kans op problemen van het lichaam.

Opgroeiende kinderen met houdingsafwijkingen, maar ook volwassenen die zware fysieke arbeid verrichten of vaak dezelfde bewegingen uitvoeren.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Bouwvakkers
  • Chauffeurs
  • Verpleegkundigen
  • Callcentermedewerkers
  • Horecamedewerkers